Teksten

2016

Biografische en artistieke schets

 

Biografische schets

Robin Vermeersch studeerde van 1995 tot en met 1999 de opleiding schilderkunst aan de Hogeschool Sint-Lucas in Gent, al lijkt die schilderkunst sinds zijn studies steeds meer naar de achtergrond te worden verbannen ten voordele van de teken- en beeldhouwkunst. Robin Vermeersch werkt  gestage en eigenzinnige manier  aan een heel eigen kunstenaarspad.
Sinds 2000 exposeert Robin Vermeersch in diverse solo- en groepstentoonstellingen, in galerieën, musea en kunstruimtes verspreid over Belgie en in het buitenland. Dit oa. in Valerie-Traan Galerij Antwerpen, Museum Grand-Hornu Mons, Lokettenzaal Vlaams Parlement Brussel, PM-House and gallery Londen…In het najaar van 2008 was hij artist-in-residence in het Waregemse platform voor hedendaagse kunst Be-Part.        

Artistieke schets 

Het werk van Robin Vermeersch oogt media divers: sculptuur, installatie, schilderijen, grafisch werk en mixed media. Inhoudelijk kruisen ze elkaar en vormt het ene medium het vervolg of uitgangspunt voor het andere.
In zijn oeuvre vertrekt de kunstenaar vnl. van organische natuurelementen die hij herwerkt tot nieuwe, vaak amorfe beelden. Deze beelden verwijzen naar een 'andere realiteit', kleine deeltjes, fracties die onttrokken zijn aan een groter geheel.
Met al die losse, autonome, objecten componeert Vermeersch een nieuwe context, een andere biotoop waarin hij de kijker probeert mee te zuigen. Gangen en tunnels, kronkelende structuren die de blik van de toeschouwer leiden en hem letterlijk een nieuw perspectief aanbieden op de realiteit.

De kijker kan de beelden van Vermeersch op verschillende manier benaderen..: Men kan ze bekijken als autonome sculpturen die individueel functioneren maar men kan ze  ook in een grotere samenhang willen ervaren waardoor ze een andere betekenis krijgen. De verhoudingen van deze sculpturen tot de omgeving en tot de wereld verschillen naarmate men als toeschouwer een ander fysiek of mentaal standpunt innneemt. Als kijker kan je dus actief deelnemen en bepaal je ook de betekenis van de sculptuur in de ruimte of de ondergrond waaraan ze zich, bijna parasitair, vastzuigen. Zijn beelden zijn abstract en bewust van elke narratieve of anekdotische betekenis ontdaan. Ze fungeren als een soort machine om de verbeelding van de toeschouwer metaforen op te wekken.

About the exhibition: DINGEN (THINGS)

In deze tentoonstelling DINGEN  confronteert Robin Vermeersch (B °1977) voor het eerst tekeningen met sculpturaal werk. De titel van dit toonproject verwijst naar voorwerpen, 'dingen' die op zich zelf staan, een eigen verhaal vertellen. 


Lees meer...

2011

Korte Tekst R.Quaghebeur

 

Natuurelementen vormen de basis voor de tekeningen en sculpturen van Robin Vermeersch. 

 


Lees meer...

2010

Luk Lambrecht, ' Een poort als een permanente interventie'

Luk Lambrecht

Een poort in Be-Part als een permanente interventie van Robin en Pieter Vermeersch

 


Lees meer...
Pieter Vermeulen, ' Het doorwrochte interval'

Pieter Vermeulen

 Het doorwrochte interval. Rond het werk van Robin Vermeersch

 

 Lees meer...

2009

Dorothee Capelle, ' Een wereld door een venster'.

Robin Vermeersch
Een wereld door het venster.


Lees meer...

2007

Guy Bovijn, 'De beelden van Robin Vermeersch tussen concentratie en expansie'

De beelden van Robin Vermeersch:concentratie en expansie


Lees meer...